Overwin je schaduwzijde

Au!-thentiek Leiderschap

vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018, VPE leidersconferentie i.s.m. Opwekking, FMF en EW

LET OP: PROGRAMMA GEWIJZIGD OMDAT SAM RIMA VANWEGE ZIEKTE HEEFT MOETEN AFMELDEN

We komen het overal tegen. Voorbeelden van moreel falen. Bij wereldleiders, bestuurders van bedrijven, overheid, in de entertainmentindustrie, sport en in de kerken.

Karakterontwikkeling bij leiderschapsontwikkeling is van essentieel belang. Daar wordt naar onze mening te weinig aandacht aan besteed. De gevolgen daarvan lezen we in het nieuws en is onderwerp voor de commissies die overladen worden met de gevolgen van wat wij de keerzijde van leiderschap noemen. Daarbij vallen leiders in de valkuil van hun eigen donkere kant van hun persoonlijkheid: de schaduwzijde.

Gezamenlijk met stichting Opwekking, het Evangelisch Werkverband (EW) en Friends for Ministries in Fellowship (FMF) vraagt de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) aandacht binnen haar achterban voor het gevaar van moreel falen van leiderschap.

Hans Maat

Hans Maat

Hans Maat leidt de vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk, het Evangelisch Werkverband. Vanuit het verlangen dat Nederlandse voorgangers groeien in geestelijk leiderschap door de kracht van de Geest, is hij de There is More! leidersconferenties begonnen. Hij zet zich daarbij in voor de kruisbestuiving tussen leiders uit protestantse traditie en de evangelische en charismatische beweging.

Carolyn Ros

Carolyn Ros

Carolyn en Johan Ros werken al meer dan 30 jaar bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam op gebied van mentorschap, les geven en coaching van jonge leiders. Zij hebben een huis van gastvrijheid in de binnenstad waar ze, in de loop der jaren, al vele mensen herbergzaamheid hebben verleend. Zij hebben 4 volwassen, getrouwde kinderen en 8 kleinkinderen. Zij heeft de volgende boeken geschreven: Vervlogen Dromen, Vervulde Beloften (Uitgeverij: Gideon), Mirror, Mirror: A Reflected Life (Uitgeverij: McDougal Publishing) Als God Mijn Naam Fluistert (samen met Carianne Ros geschreven, Uitgeverij: Royal Jongbloed/Ark Media). Carolyn heeft een passie om leiders, en vooral jonge leiders, te helpen voorkomen dat ze vallen.

Programma vrijdag 9 maart

12:00 uur Zaal open, ontvangst met koffie
13:00 uur Welkom en opening middagprogramma
13:30 uur Machiel Jonker: waarom deze conferentie
14:00 uur #1 Hans Maat, de schaduwzijde en het land
15:30 uur #2 Peter Grim: het belang van integer leiderschap
16:00 uur Machiel Jonker: Vraag aan deelnemers over vervolg
17:00 uur Einde middagprogramma
18:00 uur Diner
19:30 uur Welkom en opening avondprogramma
19:45 uur #3 Oeds Blok: de ontwikkeling van de schaduwzijde

Programma zaterdag 10 maart

9:30 uur Welkom en opening ochtendprogramma
10:00 uur #4 Michiel Santman: ontdekken van de schaduwzijde
11:30 uur #5 Carolyn Ros: naast de man in de bediening staan
12:30 uur Lunch
13:30 uur #6 Michiel Santman: Het overwinnen van de schaduwzijde
Praktische verwerkingsoefeningen voor teams
15:00 uur Met tijd voor reflectie, gesprek en gebed

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over Au!-thentiek leiderschap, nieuw en extra materiaal of trainingen rondom het thema van de schaduwzijde? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een gratis les van John C. Maxwel gerelateerd aan het thema van de schaduwzijde.aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden conferentie

Aanmelden voor de conferentie kan via onderstaande link. Kosten zijn €99,00 voor de gehele conferentie of €50,00 voor één dag. Locatie is De Regenboog in Veenendaal.aanmelden conferentie

Boek

Overwin je schaduwzijde

Leiderschap is een riskante onderneming. Je kunt jaren bezig zijn met het opbouwen van je gemeente of bedrijf en dan plotseling, door een misstap, alles kwijtraken. Iedere persoon heeft een schaduwzijde, die -als je er onvoldoende aandacht aan geeft- zomaar een valkuil voor je kan zijn. Het is belangrijk dat je je schaduwzijde ontdekt voordat deze veel schade aangericht.

Het boek en de conferentie: een bijzondere combi

Goede en gezonde leiders werken continue aan zichzelf. Zo voorkomen ze dat ze een gevaar voor anderen worden en hun persoonlijke missie op het spel zetten. Durf je het aan om jezelf eens kritisch te reflecteren? Dit zorgt er voor dat je niet bang hoeft te zijn dat je onaangenaam wordt verrast - door jezelf! Ga aan de slag met je schaduwzijde en overwin hem.

Het boek en de conferentie. Een geweldige combi. Samen met Sam Rima, co-auteur van het boek, gaan we aan de slag met het ontdekken, onderkennen en verhelpen van de gevaren van jouw schaduwzijde. Op deze manier denken we vanuit de organisatie je optimaal te helpen om je eigen verborgen motieven, doelen en gedragsmechanismen te ontdekken en te voorkomen dat je schaduwzijde ook je valkuil wordt.

Wordt vervolgd...

Bij dit soort conferenties gebeuren er vaak drie dingen.

Ten eerste denken veel mensen: 'Waren er maar meer mensen van mijn team hier aanwezig.'
Ten tweede denken veel mensen: 'Dit is goed, maar hoe ga ik dit laten landen in mijn omgeving.'
Ten derde realiseren we ons vaak dat de mensen die de conferentie het hardst nodig hebben er niet zijn.

En omdat we dat we dat nu al weten treffen we voorbereidingen. Zodat je ook na de conferentie aan de slag kan met dit onderwerp. Dus willen we jou helpen om na de conferentie de mensen te helpen die er tijdens de conferentie niet zijn.
Wij denken dus: Als jij er maar bent. De teamleider, de netwerkleider, de bestuurder, de opziener, de coach, degene die binnen het team zorg draagt voor de karakterontwikkeling of hoofd opleidingen.

Even tussendoor: Iedereen is welkom, maar het helpt jezelf vooral wanneer je de Bijbel als Gods gezaghebbende openbaring beschouwt.

De materialen die wij voornemens zijn rond dit thema beschikbaar te maken, zullen jou helpen om deze conferentie een vervolg te geven. Voor jouw eigen ontwikkeling, maar indien gewenst ook als ambassadeur van karakterontwikkeling binnen jouw organisatie. We helpen jou. Zodat jij er mee aan de slag kan. Binnen jouw team, organisatie, opleiding of het curriculum waar je verantwoordelijk voor bent.

Meer informatie over de vervolg-materialen maken we bekend middels de nieuwsbrief. Je kan je daarvoor aanmelden via deze site.

Ontvang extra materiaal en informatie

Wilt u op de hoogte blijven over Au!-thentiek leiderschap, nieuw en extra materiaal of trainingen rondom het thema van de schaduwzijde? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een gratis les van John C. Maxwel gerelateerd aan het thema van de schaduwzijde.


VPE
Evangelisch Werkverband
FMF
Arrowz
Events4Christ
Opwekking

Colofon

Organisatie

Verenigde Pinkster-en Evangeliegemeenten
Hoofdstraat 51, 3971 KB, Driebergen-Rijsenburg
Contact: 085 - 4881400, info@vpe.nl, www.vpe.nl

Thema- en conferentiebegeleiding

In2Purpose
Contact: david.koerts@gmail.com

Contact

email: info@overwinjeschaduwzijde.nl
facebook: overwinjeschaduwzijde
ticketing: info@events4christ.nl